Image Resizer ปรับขนาดรูป

Image Resizer ปรับขนาดรูป

Drag and drop an image here

- หรือ -

เลือกรูปภาพ

ขนาดไฟล์สูงสุด: 5 MB

Use Remote URL
Upload from device
กลับภาพแนวนอน
กลับภาพแนวตั้ง
Clockwise
Counter Clockwise

Resize Image

No Change!
Cookie
เราใส่ใจในข้อมูลของคุณและคุณยินดีใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่า